Odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez uvedení důvodu

×

Chybová zpráva

Mimořádně budeme expedovat zásilky až v pátek 29.9.2023, včetně elektronických návodů na pletení. Děkujeme za pochopení a přejeme klidné a pohodové podzimní dny.

 

Zajímá vás, jak je to z hlediska práva při odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů bez uvedení důvodu?

Nejrychlejší způsob, jak odstoupit od kupní smlouvy, je tento postup:

  • Pošlete váš záměr na info@nozkydoponozky.cz
  • Do předmětu e-mailu uveďte Odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů
  • Do zprávy napište, Odstupuji od kupní smlouvy na základě objednávky č. XXX (uveďte číslo objednávky, které jsme vám zaslali při potvrzení objednávky). Peníze mi prosím poukažte zpět na účet č. XX/XXXX.
  • Takto odeslaný e-mail si současně i vytiskněte a pošlete spolu se zbožím na adresu Marta Lukášová, Hasova 3092/4, Praha 4, 143 00 jako cenný balík bez dobírky.

 

Vzorové poučení o právu na odstoupení od smlouvy

Vzorový formulář pro odstoupení si stáhněte zde a vyplňte (zašlete jej elektronicky na info@nozkydoponozky.cz nebo poštou na Hasova 3092/4, Praha 4, 143 00). Nebo vyplňte a odešlete elektronický formulář Odstoupení od smlouvy.

 

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1. Do 14 dnů máte právo od této smlouvy odstoupit bez udání důvodu.

1.2. Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba převezmete zboží.

1.3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od smlouvy informovat paní Martu Lukášovou, Hasova 3092/4, Praha 4, PSČ 143 00, info@nozkydoponozky.cz formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

1.4. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1. Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátím Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mi došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsem od vás obdržela, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání mnou nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

2.2. Převzetí zboží
Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese Hasova 3092/4, Praha 4, PSČ 143 00. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

2.3. Náklady spojené s vrácením zboží
Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

2.4. Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží
Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

 

V Praze dne 12.10.2017.