Odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez uvedení důvodu

Zajímá vás, jak je to z hlediska práva při odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů bez uvedení důvodu?

1. Vyplňte formulář

Vyplňte formulář na Odstoupení od smlouvy do 14 dnů.

2. Zboží zabalte

Zboží zabalte do původního obalu a zašlete nám ho spolu s vytištěným formulářem

3. Zboží odešlete

zásilku odneste na nejbližší výdejnu Zásilkovny a podejte Zpětnou zásilku.

 

Nejrychlejší způsob, jak odstoupit od kupní smlouvy, je:

  • Vyplnit a odeslat elektronický formulář Odstoupení od smlouvy, kde najdete všechny potřebné informace
  • nebo nás informovat emailem na info@nozkydoponozky.cz, kde do předmětu e-mailu uveďte Odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů a do zprávy napište, Odstupuji od kupní smlouvy na základě objednávky č. XXX (uveďte číslo objednávky, které jsme vám zaslali při potvrzení objednávky). Peníze mi prosím poukažte zpět na účet č. XX/XXXX. K tomu můžete využít formulář, který si stáhnete, vytisknete a vyplníte.
  • Odeslaný e-mail nebo stažený formulář si současně i vytiskněte a pošlete nám spolu se zbožím.
  • Zásilku doporučujeme odeslat službou Zpětná zásilka od Zásilkovny, nebo jiným přepravcem na adresu Marta Lukášová, Hasova 3092/4, Praha 4, 143 00 jako cenný balík bez dobírky.

 

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

 

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1. Do 14 dnů máte právo od této smlouvy odstoupit bez udání důvodu.

1.2. Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba převezmete zboží.

1.3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od smlouvy informovat paní Martu Lukášovou, Hasova 3092/4, Praha 4, PSČ 143 00, info@nozkydoponozky.cz formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

1.4. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1. Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátím Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mi došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsem od vás obdržela, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání mnou nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

2.2. Převzetí zboží
Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese Hasova 3092/4, Praha 4, PSČ 143 00. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

2.3. Náklady spojené s vrácením zboží
Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

2.4. Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží
Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

 

V Praze dne 12.1.2024.