Step 4 Daydream kolekce 8 x 100 g

Prodej ukončen
fingering / 4 ply
/ 100 g /
75% vlna / 25% polyamid / superwash