Vše co potřebujete vědět o velikosti jehlic

Vše co potřebujete vědět o velikosti pletacích jehlic
Kategorie: 
| 2 minuty čtení |
14.12.2023

Většina návodů na pletení obsahuje kromě údajů o přízi, střihu a vzoru také informaci o doporučené síle pletacích jehlic. Vhodné jehlice jsou totiž jednou ze základních podmínek úspěšného dokončení vašeho projektu. I přes jasné zadání se však můžete dostat do úzkých, pokud se setkáte s jehlicemi od různých dodavatelů.

 

Mnoho typů velikostí

Pletací jehlice se označují různými způsoby v Evropě a v USA. Někteří výrobci používají oba způsoby značení současně, takže se při nákupu snadno zorientujete. Pro úplnost ještě dodejme, že dříve používala speciální způsob značení také Anglie a Kanada. V současné době to už ale spíše neplatí, britské nemetrické velikosti jehlic se v posledních desetiletích nepoužívají.

Ideální jsou tedy návody na pletení, které definují velikost jehlic jak metrickým značením užívaným v Evropě, tak i ekvivalentem pro jehlice vyráběné za oceánem. Pokud návod obě značení neobsahuje, pomůže vám konverzní tabulka pro převod velikostí.

 

Metrické, americké a britské velikosti

Svět by byl jednodušší, kdyby existoval jeden standard pro velikosti jehlic. Ale stejně jako v mnoha jiných oborech se i v této oblasti historicky používají různé míry. Britská a americká verze jdou v podstatě proti sobě. Americký systém začíná počítat od jehlic s malým průměrem a vyšší čísla znamenají vyšší průměr jehlice, zatímco britský systém začíná od silných jehlic a vyšší čísla naopak odpovídají slabším jehlicím. Jediná velikost, na které se americká a britská číslovací soustava shoduje, je 4,5 mm silná jehlice, kterou obě metriky označují číslem 7.

Metrické značení udává průměr jehlice v milimetrech. Toto značení je u nás nejčastěji používané.

 

Převodní tabulka

Zde naleznete seznam nejběžnějších velikostí pletacích jehlic v metrickém, americkém i britském značení. Pokud tedy používáte návod na pletení s vám neznámým označením velikosti jehlic, není nic snazšího, než se zorientovat podle této tabulky.

 

Metrické Americké Britské
2 mm 0 14
2.25 mm 1 13
2.75 mm 2 12
3 mm N/A 11
3.25 mm 3 10
3.50 mm 4 N/A
3.75 mm 5 9
4 mm 6 8
4.50 mm 7 7
5 mm 8 6
5.50 mm 9 5
6 mm 10 4
6.50 mm 10.5 3
7 mm N/A 2
7.50 mm N/A 1
8 mm 11 0
9 mm 13 0
10 mm 15 0
11 mm 17 N/A
19 mm 19 N/A
25 mm 50 N/A

Pozn.: N/A - v této velikosti se jehlice nepoužívají.

 

Proč potřebujeme různé velikosti jehlic?

Síla (velikost) jehlice ovlivňuje velikost upletených ok, tím tedy i celkovou velikost upleteného výrobku. Počet ok, které se vejdou do 10 cm upleteného vzorku, ovlivňuje zejména příze, síla jehlice a použitý vzor pletení. V menší míře mají vliv také individuální zvyklosti pletařky, tedy to, zda je zvyklá spíše utahovat, nebo naopak plete volnějším způsobem. Vždy je tedy vhodné začít práci zkušebním vzorkem, který nám pomůže v rozhodování, jakou velikost jehlic zvolit.